Fenavian en Helexia verduurzamen samen de vleesverwerkende sector

Samen met Fenavian gaat Helexia aan de slag om duurzaamheid en CO2-reductie verder te implementeren doorheen de sector.

Fenavian, de Belgische Federatie van de Vleesverwerkende Nijverheid en andere eiwitten vertegenwoordigt 6 000 werknemers in 180 vleesverwerkende bedrijven. Samen met Helexia gaat Fenavian aan de slag om duurzaamheid en CO2-reductie verder te implementeren doorheen de sector.

Europa ambieert koolstofneutraliteit tegen 2050, maar om die doelstelling te bereiken moet elke onderneming de nodige inspanningen leveren. Een van de grootste pijnpunten vandaag de dag zijn de onzekerheden over energieaankoop. De energieprijzen (blijven) stijgen en meer bedrijven ondervinden hiermee uitdagingen.

Investeren in duurzaamheid lijkt voor sommigen een onzekere of onduidelijke investering, maar ecologie en economie kunnen daadwerkelijk hand in hand gaan! Bedrijven die investeren in duurzaamheid, worden op lange termijn juist sterker, geloofwaardiger en onafhankelijker.

Als Energy Service Company (ESCo) begeleidt Helexia bedrijven van A tot Z om duurzaam te opereren en slim om te gaan met energie. Van het uitvoeren van energieaudits tot het voorzien van de nodige financiering, Helexia staat in als uw partner voor de energietransitie. Samen met Fenavian gaan we nu ook de vleesverwerkende sector verduurzamen!

Fenavian speelt een cruciale rol in de verduurzaming van haar leden

Als sectorfederatie speelt Fenavian een cruciale rol in:

 • De bescherming en ondersteuning van zijn leden;
 • Het verdedigen van de belangen;
 • Het verspreiden van relevante informatie;
 • De sensibilisatie van belangrijke topics;
 • Het mee zoeken naar oplossingen bij problemen.

Een sectorfederatie lobbyt, argumenteert, stimuleert, mobiliseert en communiceert.

Duurzaamheid is een noodzakelijk onderwerp waarmee elk bedrijf rekening moet houden om zijn toekomst te waarborgen. Fenavian zal als sectorfederatie ook een cruciale rol spelen om duurzame actie te stimuleren en te realiseren.

Dankzij deze samenwerking zal Fenavian vlot kunnen inspelen op de noden van zijn leden. Sterker nog, de uitdagingen waar leden vandaag voor staan, zullen transformeren tot opportuniteiten voor de toekomst.

Leden van Fenavian die de ambitie en motivatie hebben om over te schakelen naar een duurzamer beleid kunnen nu rekenen op Helexia als gesprekspartner voor expertise en bijstand.

De eerste stap in deze samenwerking is het uitvoeren van een duurzaamheidsenquête. Met de resultaten van deze enquête kunnen we meer inzicht verwerven en belangrijke conclusies trekken op vlak van duurzaamheid binnen de sector van de vleesverwerking.

Bovendien zal Helexia de leden van de sectorfederatie ondersteunen, op zowel korte als op lange termijn, in de transitie naar CO2-arme bedrijfsvoering. Op die manier draagt Helexia bij aan een gezonde en gesterkte sector die een voorbeeld zal stellen voor anderen.

Wilt u deelnemen aan de duurzaamheidsenquête? Vul de enquête hier in!

Energiebesparende maatregelen op korte termijn

Vanaf dag één kunnen er energiebesparende maatregelen geïmplementeerd worden die van toepassing zijn voor de leden van Fenavian. Enerzijds voorzien we bij Helexia, samen met onze partners, uitgebreide diensten met directe kostenbesparingen. Anderzijds beschikken we over interne expertise die onmiddellijk inzetbaar is.

We begeleiden Fenavian-leden op korte termijn met een eerste gesprek, een bezoek ter plaatse, ad hoc advies, tips en tricks, eenvoudige projecten en snelle implementatie. Om een antwoord te bieden op de meest prangende vragen, kunnen ook webinars en infomomenten georganiseerd worden. Verder voorzien we concrete oplossingen die een eerste stap vormen naar een compleet en toekomstgericht strategisch energieplan. 

Fenavian kan zo haar leden blijven ondersteunen, kwaliteit garanderen, resultaten controleren en informeren over de besparingen die werden gerealiseerd. Dankzij een landingspagina kunnen leden gemakkelijk contact opnemen met Helexia. We stellen concrete besparingsmaatregelen voor, zodat we meteen van start kunnen gaan.

Duurzaamheid stimuleren en implementeren op lange termijn

Energiebesparende maatregelen bieden onmiddellijke besparing, kostenreductie en mogelijk inzicht in verbruikspatronen. Dit is een noodzakelijke eerste stap, maar op lange termijn is er nood aan een strategisch energieplan.

Fenavian en Helexia kunnen leden voorzien van een allesomvattend strategisch energieplan waarbij we volgende vragen beantwoorden:

 • Welke zijn de investeringen die een bedrijf dient te plannen in de toekomst?
 • Hoeveel zal de transitie naar duurzaamheid kosten?
 • Welke impact zullen de noodzakelijke investeringen hebben op de eigen bedrijfsvoering?
 • Hoe kan de nood aan transitie vertaald worden in opportuniteiten?
 • Wie zal de nodige financiering dragen bij het implementeren van duurzame technieken?
 • Hoe zorgt u ervoor dat de organisatie, ondanks de verplichtingen, sterker wordt naar de toekomst toe?

Dit partnership ondersteunt Fenavian-leden bij het realiseren van hun energietransitie en eigen ambities rond duurzaamheid. Bovendien brengt een gedetailleerd plan van aanpak alle mogelijkheden, investeringskosten en financieringsopties in kaart. Als leden dit wensen, kan Helexia instaan voor de volledige financiering van het energieproject.

Samen brengen we de energietransitie in praktijk!