Energieaudit

Sinds 2015 is het voor grote ondernemingen (> 250 werknemers en een jaaromzet > 50 mio euro) in Vlaanderen en Wallonië verplicht om een energieaudit te laten uitvoeren. Vanaf 2023 is het voor alle Europese ondernemingen met > 40 werknemers, en > 40mio euro omzet verplicht om te rapporteren over hun energieverbruik en de gerealiseerde besparingen.

De eerste stap om uw energiekosten te verlagen

De resultaten van deze audit moeten minimaal om de vier jaar worden ingegeven via een webapplicatie van de overheid.

Helexia staat haar klanten bij in de uitvoering van de audit, met als doel een duidelijk zicht te krijgen op de huidige situatie én de mogelijke optimalisaties op vlak van energiekostenbesparing en CO2-reductie.

Helexia - Energieaudit laten uitvoeren

Wat verandert er in 2022 voor de energieaudit?

Vanaf 2022 zullen ook kleinere bedrijven verplicht worden een energieaudit uit te voeren. Deze moet voldoen aan bepaalde vormvereisten en de eerste audit moet uitgevoerd zijn tegen het einde van 2022.

De energiebalans heeft als doel om inzicht te krijgen in het energieverbruik in een KMO. Heeft u de afgelopen 3 jaren een energiescan laten uitvoeren? Dan wordt u hoogstwaarschijnlijk vrijgesteld. In de tabel vindt u de onderverdeling die van toepassing zal zijn.

Waarom kiezen voor Helexia?

Helexia - Diensten voor transitie naar duurzame energie
Strategie - Helexia

Voordelen van een audit

Of het nu een verplichte of een vrijwillige energieaudit is, het is een essentiële stap en een noodzakelijke basis voor een intelligent energiebeheer in uw bedrijf. We gebruiken het om mogelijk energiebesparende maatregelen in kaart te brengen, te kwantificeren, en het rendement van verschillende opties te vergelijken.

Samen met een stappenplan en financiële oplossingen maakt het deel uit van een Strategisch Energie Plan, dat uw onderneming zal helpen om relevant te blijven in het energiebewuste Europa van morgen.

Wilt u besparen op uw energiekosten en uw CO2 -uitstoot reduceren?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Vrijwillige energieaudit

CO2 neutraal ondernemen, vandaag de dag een veelbesproken thema. Maar hoe begint u hieraan? Welke mogelijkheden zijn er? En welke zijn passend voor uw organisatie?  

De energieaudit identificeert “quick wins” waarmee u op korte termijn significante besparingen behaaltd, en tevens een progressief transformatieplan, zodat u in uw eigen tempo de energietransitie kan maken. 

Verplichte energieaudit of energie rapportering

Voor alle bedrijven die:  

  • meer dan 40 personen tewerkstellen  
  • een jaaromzet hebben die de 40 miljoen euro overschrijdt of een jaarlijks balanstotaal van meer dan 20 miljoen euro.

Vrijgesteld van de verplichting tot uitvoering van een energieaudit voor grote ondernemingen zijn: 

  • vestigingen die vallen onder de verplichting tot het hebben van een conform 
  • verklaard energieplan volgens de bepalingen van VLAREM II, art. 4.9.1; 
  • vestigingen die zijn toegetreden tot één van de energiebeleidsovereenkomsten; 
  • vestigingen die beschikken over EN16001 of ISO 50001; 
  • vestigingen die beschikken over een geldig EPC Publieke Gebouwen. 

Webapplicatie

Door het invullen van verplichte data in een webapplicatie wordt ervoor gezorgd dat de energieaudit op uniforme wijze wordt ingegeven en zal kunnen nagegaan worden of de energieaudit voldoet aan de minimumcriteria uit bijlage VI van de Europese Richtlijn 2012/27/EU. 

Het invullen van de resultaten van de energieaudit in de webapplicatie moest een eerste keer gebeuren uiterlijk op 1 december 2015. Door het indienen van de resultaten in de webapplicatie is aan de auditplicht van de vestiging voldaan, tot aan de datum van actualisatie (4 jaar). 

Helexia - Energieaudit - Strategie
Helexia - Energieprestatiecontract

Actualisatie

De wetgeving stelt dat de energieaudit een geldigheidsduur heeft van vier jaar. Binnen de geldigheidsduur moet de energieaudit geactualiseerd worden. Concreet betekent dit dat een energieaudit die ingegeven werd in de webapplicatie op 1 maart 2016, geldig is tot 1 maart 2020 en dat die ten laatste op die datum geactualiseerd moet worden. 

Bron: Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen – Energiesparen

Waarom Helexia?

Sinds 2010 helpen we bedrijven overschakelen naar duurzame energie. We bieden op maat gemaakte energieoplossingen en uitgebreide financieringsopties zodat u gemakkelijk en efficiënt de energietransitie realiseert. 

140 miljoen

euro geïnvesteerd 

52 GWh

groene stroom geproduceerd per jaar

30 GWh

uitgespaard per jaar

40 000 ton CO2

vermeden per jaar

Onze klanten aan het woord

De voorbije jaren hebben we al talloze bedrijven kunnen vooruithelpen op verschillende vlakken van energie.
AlbertHeijn_logo
‘Door de hulp van Helexia hebben we zonder investering een PV-project gerealiseerd waardoor een groot deel van onze winkel draait op groene energie. De communicatie en de installatie van het systeem is op een uitstekende manier verlopen.'
Marco Van Ende
Van Wellen Group - Logo - Helexia
'De samenwerking met Helexia was een groot succes, we produceren nu meer groene energie dan wat onze klanten verbruiken. Van Wellen Group heeft dankzij Helexia een grote stap genomen in de richting van CO2-neutraliteit.’
Jan De Block
Sneyers BMW - Logo - Helexia
'Zeer tevreden over de afwerking en de manier van werken met Helexia.'
Filip Sneyers