Energieaudit voor grote ondernemingen

Wist u dat een grote onderneming om de vier jaar een energieaudit moet laten uitvoeren? In dit artikel leest u meer over de wetgeving en hoe wij u kunnen helpen.

Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen

Wist u dat elke grote onderneming om de vier jaar verplicht een energieaudit moet laten uitvoeren en de resultaten hiervan moet opleveren aan de overheid? In dit artikel gaan we dieper in de op de wetgeving en bespreken we hoe Helexia u hierbij kan helpen.

Energieaudit van Helexia

Wat is een energieaudit?

Een energieaudit is een uitgebreide keuring van de energieprestaties van uw bedrijfsgebouw inclusief een advies op maat. Het energierapport wordt steeds opgesteld door een erkende deskundige, die ook zal omschrijven welke maatregelen u kan nemen om uw energieverbruik te verbeteren.

Wat zegt de wetgeving?

De energieaudit is verplicht in Vlaanderen en Wallonië voor alle meldings- of vergunning plichtige vestigingen waar meer dan 250 personen werkzaam zijn of die meer dan 50 miljoen euro omzet draaien per jaar met een balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro.

Maar, in 2022 is dit verder verfijnd en zijn ook kmo’s hierbij betrokken. Dat wil zeggen dat vanaf 2023 de voorwaarden veranderd zijn naar minstens 40 werknemers in dienst of een jaaromzet van 40 miljoen euro met een balanstotaal van 20 miljoen euro.

Er gelden wel enkele vrijstellingen:

 • Vestigingen met een geldig ‘EPC Publieke Gebouwen’
 • Vestigingen die behoren tot een van de energiebeleidsovereenkomsten
 • Vestigingen waarvoor een conform verklaar energieplan verplicht is
 • Vestigingen die reeds een energieaudit hebben laten uitvoeren voor een EN16001 of ISO 50001

Alle andere bedrijven zullen wel om de vier jaar een audit moeten laten opmaken. Dit kan door een interne of een externe energiedeskundige. Dit rapport moet dan opgeladen worden in de webapplicatie ‘Energieaudit Grote Ondernemingen’.

Voor de maatregelen die voortvloeien uit dit rapport bent u niet verplicht om ermee aan de slag te gaan. U mag zelf kiezen welke zaken u aanpakt en welke niet, al leveren ze meestal wel een voordeel op voor uw energiefactuur.

Waaraan moet de energieaudit voldoen?

Er zijn enkele criteria uit de Europese Richtlijn die moeten worden opgevolgd om een energieaudit te bekomen dat geschikt is:

 • Het moet gebaseerd zijn op actuele, gemeten en traceerbare gegevens rond het energieverbruik
 • Het moet een gedetailleerd overzicht bevatten van het energieverbruik profiel van alle gebouwen, industriële processen en vervoer
 • Het moet voortbouwen op levenscycluskosten in plaats van terugverdienperioden

Het moet een goede representatie zijn van de totale energieprestaties om de punten van verbetering op een betrouwbare manier voor te kunnen stellen

Hoe kan Helexia u hierbij helpen?

Helexia fungeert als externe energiedeskundige om uw energieaudit uit te voeren. We zijn steeds op de hoogte van de nieuwe wetgevingen om te zorgen dat uw rapport optimaal wordt ingevuld.

We gaan nog een stapje verder dan dat. We staan onze klanten namelijk ook bij in het optimaliseren van de energiekosten en CO2-reductie. Een energieaudit vormt dus eigenlijk de basis waarmee we samen met u aan de slag gaan om uw energietransitie in gang te zetten.

Waarom kiezen voor Helexia voor uw energieaudit?

 • We bieden gecertificeerde auditors in Vlaanderen, Brussel en Wallonië
 • We gebruik de audit als basis om uw energiekosten en co2-uitstoot te reduceren
 • We zorgen voor een implementatie van de maatregelen met een optimale ROI
 • We zijn steeds op de hoogte van de nieuwste wetgevingen

Klaar om uw energieaudit te laten uitvoeren door ons? Aarzel niet om ons te contacteren.