Business Energy Transition Event by Helexia

Helexia’s Business Energy Transition evenement, gehouden in het Royal Antwerp FC stadion, markeerde een cruciale fase in de discussie over duurzame energietransities. Het evenement richtte zich op de Green Deal, Fit for 55, de CSRD en de uitdagingen van energie-optimalisatie voor bedrijven en bracht experts samen om best practices en innovatie in de sector te bespreken. Mis ons volgende webinar niet voor meer inzichten!

Het evenement “Business Energy Transition,” georganiseerd in het stadion van Royal Antwerp FC, was een ware viering van de toewijding aan een duurzame toekomst. Helexia bracht vijftig bedrijven samen om de uitdagingen en oplossingen rondom de energietransitie te bespreken. De avond werd gekenmerkt door twee belangrijke presentaties: wetgeving over duurzaamheid van bedrijven en casestudies over de optimalisatie van de energietransitie.

De Europese Green Deal, die streeft naar koolstofneutraliteit in Europa tegen 2050, en het Fit for 55-programma, dat beoogt de uitstoot van broeikasgassen met 55% te verminderen tegen 2030, zijn belangrijke initiatieven die de urgentie van een diepe ecologische transformatie benadrukken. Deze wetgevende maatregelen voorzien in aanzienlijke investeringen in groene technologieën en een significante toename van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie. Voor bedrijven betekent dit grote strategische aanpassingen om conform en concurrerend te blijven.

De introductie van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) markeert een belangrijke stap in de verantwoordelijkheid van Europese bedrijven. Met de verplichting om hun milieu- en sociale impact te rapporteren volgens de European Sustainability Reporting Standards (ESRS), moeten bedrijven duurzaamheid nu integreren in hun jaarverslagen. Dit is essentieel voor investeerders en regelgevers die de naleving van duurzaamheidsnormen en de inzet voor milieudoelstellingen beoordelen.

Het EU Emissions Trading System (EU ETS) is cruciaal voor het reguleren van de uitstoot van grote industrieën door hen een emissieplafond op te leggen. Tegelijkertijd biedt de EU-taxonomie een kader om economische activiteiten te identificeren die als duurzaam worden beschouwd, waardoor bedrijven en investeerders geïnformeerde keuzes kunnen maken richting groenere praktijken.

In België en Vlaanderen zijn er verschillende wettelijke en reglementaire verplichtingen die bedrijven en industrieën aanmoedigen om hun koolstofvoetafdruk te verminderen. Bijvoorbeeld, in Vlaanderen vereist de EPC NR-wetgeving voor niet-residentiële gebouwen dat alle gebouwen een bepaald niveau van energie-efficiëntie bereiken, met progressieve doelstellingen voor 2023 en 2025, die aanzienlijke energiebesparingen beogen.

Vanaf 2027 wordt de invoering van een minimale koolstofbelasting verwacht, wat een aanzienlijke impact zal hebben op de operationele kosten van bedrijven (minimum 45 euro/ton). Deze maatregel is bedoeld om bedrijven aan te moedigen schonere technologieën te adopteren en hun koolstofuitstoot proactief te verminderen.

Netwerkbeheerders hebben aanzienlijke verhogingen van de elektriciteitstarieven aangekondigd vanwege de benodigde investeringen om hernieuwbare energie te integreren en de netstabiliteit te waarborgen. Deze verhogingen zijn gepland voor 2025 en 2027 en zullen vooral industrieën met middelhoge spanningsverbruik treffen.

België en Vlaanderen bieden diverse subsidies om investeringen in hernieuwbare energie en verbetering van energie-efficiëntie aan te moedigen. De Vlaio-subsidies voor duurzame investeringen zijn een relevant voorbeeld, die significante financiële steun bieden voor de adoptie van groene technologieën, waardoor de initiële kosten van groene projecten worden verminderd.

De wetgeving die investeringen in energiebesparingen stimuleert, vormt een uitdaging voor bedrijven. Hoewel oplossingen zoals fotovoltaïsche panelen (PV) en LED-verlichting vaak de voorkeur krijgen vanwege hun snelle terugverdientijd, vergt de transitie naar betere energieprestaties, zoals het verhogen van een energielabel van C naar A, aanzienlijke investeringen in isolatie en warmtepompen, met langere terugverdientijden. Het is daarom essentieel om een strategisch energieplan te hebben om de meest rendabele oplossingen te identificeren, langetermijninvesteringen te plannen en energieverbruik te optimaliseren binnen de budgettaire beperkingen.

De inzet van grote retailers zoals Ahold Delhaize en Aldi voor koolstofneutraliteit tegen 2040 en hun overgang naar uitsluitend hernieuwbare energie tegen 2030, stelt nieuwe eisen aan alle niveaus van hun toeleveringsketen. Dit betekent dat leveranciers (scope 3) ook hun praktijken moeten aanpassen om aan deze milieudoelstellingen te voldoen. Deze beweging creëert een schokgolf door de industrieën, waardoor leveranciers duurzame strategieën moeten aannemen om concurrerend te blijven. Een volgend artikel zal gewijd zijn aan scopes 1, 2 en 3.

We hebben ook een voorbeeld gepresenteerd van een strategisch energieplan voor een van onze klanten. Dit plan beoogt een vermindering van 30% van de CO2-uitstoot tegen 2025, 80% tegen 2030 en het bereiken van koolstofneutraliteit tegen 2035. We hebben gedetailleerd hoe dit plan kan worden bereikt na gepersonaliseerde studies van elke oplossing. We hebben ook de financiële strategie getoond om dit te realiseren. De geplande investeringen omvatten de installatie van zonnepanelen met een bewakingssysteem om de energieproductie te optimaliseren, de vervanging van de bestaande verlichting door een efficiënter LED-systeem, de modernisering van ventilatie- en airconditioningsystemen en de installatie van energiezuinigere elektrische ovens. Bovendien zal een nieuw koelsysteem en een warmtepomp worden geïnstalleerd om het energieverbruik voor verwarming en airconditioning te verminderen. Ten slotte wil het bedrijf investeren in elektrische vrachtvoertuigen om de CO2-uitstoot gerelateerd aan transport te verminderen en 200 bomen planten om de koolstofvoetafdruk te compenseren en bij te dragen aan de lokale biodiversiteit.

De keuze van het financiële model is cruciaal om de besparingen op duurzame investeringen te maximaliseren. Aanvankelijk overwoog onze klant een investering van 690.000€ voor een zonne-installatie van 815 kWc. De kosten omvatten de renovatie van een deel van het dak en de zonnecentrale. Na analyse hebben we twee rendabelere oplossingen voorgesteld, die zelfinvestering en derdeninvestering combineren. De eerste oplossing, met een vermogen van 3.200 kWc, zou een jaarlijkse besparing van 200.000€ opleveren. De laatste oplossing, met een volledige renovatie van het dak, zou jaarlijkse besparingen van 240.000€ bieden.

Momenteel is het vervangen van WKK-systemen door warmtepompen niet rendabel voor een van onze klanten in de tomatenindustrie. Echter, de situatie zal snel veranderen met de invoering van een koolstofbelasting in 2027 en de geplande verhoging ervan naar 140€ per ton CO2 tegen 2030. Deze veranderingen zullen de terugverdientijd van warmtepompen verkorten, waardoor ze op korte termijn financieel aantrekkelijker worden. Daarom zou investeren in nieuwe gasboilers een strategische fout zijn. Het wordt aanbevolen om nu al de planning van warmtepompsystemen te overwegen om toekomstige financiële voordelen en regelgevende vereisten voor te zijn.

Het “Business Energy Transition” evenement georganiseerd door Helexia heeft de cruciale uitdagingen van de energietransitie voor bedrijven schitterend belicht. Deze bijeenkomst was een unieke gelegenheid om te praten over innovatieve strategieën en verrijkende ervaringen te delen. Voor degenen die hun begrip van de besproken onderwerpen willen verdiepen en de presentaties van het evenement willen verkennen, zal Helexia binnenkort een webinar organiseren. Dit wordt een ideale gelegenheid om kennis te delen, beste praktijken te bespreken en uw vragen live te beantwoorden. Houd onze officiële kanalen in de gaten voor details over de registratie en de planning van het webinar. Voor vragen of om uw eigen transitieproject te starten, neem contact met ons op :