Enquête Duurzaamheid

Hoe groen is uw bedrijf ?

Green Junior

Werk aan de winkel!

Green Starter

Een goed begin!

Green Challenger

Op de goede weg!

Green Master

Dichtbij perfectie!

BFA (Belgian Feed Association) werkt samen met Helexia om duurzame en CO2-reducerende maatregelen te implementeren in de Belgische diervoedersector. Zo verduurzamen we samen de sector!

Vul deze vragenlijst in om te ontdekken hoe groen uw bedrijf is. U zult ook meer te weten komen over de kenmerken van de hierboven genoemde profielen en vooral hoe Helexia u kan helpen om te verbeteren.

Green survey BFA by Helexia
1

Taal - Langue*

Taal - Langue*

Algemeen
Als u het niet weet, kies dan "Neen" of "0-25%"
5

Heeft uw bedrijf de belangrijke(ste) duurzaamheidsaspecten in kaart gebracht (materialiteitsmatrix)?*

Heeft uw bedrijf de belangrijke(ste) duurzaamheidsaspecten in kaart gebracht (materialiteitsmatrix)?*

Worden op al deze aspecten concrete doelstellingen/actieplannen ter verbetering van de duurzaamheid gedefinieerd?*

Worden op al deze aspecten concrete doelstellingen/actieplannen ter verbetering van de duurzaamheid gedefinieerd?*

Worden duurzaamheidsdoelstellingen intern gecommuniceerd naar alle werknemers?*

Worden duurzaamheidsdoelstellingen intern gecommuniceerd naar alle werknemers?*

Worden de duurzamheidsdoelstellingen/resultaten regelmatig (minstens) jaarlijks extern gecommuniceerd?*

Worden de duurzamheidsdoelstellingen/resultaten regelmatig (minstens) jaarlijks extern gecommuniceerd?*

Heeft u een energie/duurzaamheidsmanager binnen uw team?*

Heeft u een energie/duurzaamheidsmanager binnen uw team?*

Energie
18

Heeft u een energiemanagementsysteem in uw bedrijf?*

Heeft u een energiemanagementsysteem in uw bedrijf?*

Heeft u een energie-transitieplan ... ?*

Heeft u een energie-transitieplan ... ?*

Ja
Neen
Gedeeltelijk
op korte termijn (implementatie binnen 1 jaar)?
op middellange termijn (implementatie binnen 1-5 jaar)?
op lange termijn (implementatie op meer dan 5 jaar)?

Maakt dit energietransitieplan deel uit van uw bedijfsstrategisch plan?*

Maakt dit energietransitieplan deel uit van uw bedijfsstrategisch plan?*

Het EU-plan is gericht op het verminderen van de CO2-uitstoot van bedrijven met 55% tegen 2030 (vergeleken met 1990).*

Het EU-plan is gericht op het verminderen van de CO2-uitstoot van bedrijven met 55% tegen 2030 (vergeleken met 1990).*

0-25%
26%-50%
51-75%
76-100%
Met welk percentage heeft u uw CO2 uitstoot tot nu toe verminderd?
Met welk percentage plant u uw CO2 uitstoot te verminderen tegen 2030?

Hebt u minstens eenmaal per jaar een vergadering over de optimalisering van uw energieverbruik (continue verbetering)?*

Hebt u minstens eenmaal per jaar een vergadering over de optimalisering van uw energieverbruik (continue verbetering)?*

Kent u ...*

Kent u ...*

Ja
Neen
Gedeeltelijk
de CO2-voetafdruk van uw bedrijf?
de CO2-voetafdruk van de producten die u commercialiseert?

Weet u wat er van u wordt verwacht of geëist op het gebied van ecologische voetafdruk / duurzame ontwikkeling door uw ...*

Weet u wat er van u wordt verwacht of geëist op het gebied van ecologische voetafdruk / duurzame ontwikkeling door uw ...*

Ja
Neen
Gedeeltelijk
Leveranciers
Klanten
Banken

Heeft u ...*

Heeft u ...*

Ja
Neen
onlangs een energie-audit laten uitvoeren
bent u onderworpen aan deze verplichting?

Kent u het energieverbruik van uw bedrijf in realtime en wordt u gewaarschuwd voor eventuele storingen?*

Kent u het energieverbruik van uw bedrijf in realtime en wordt u gewaarschuwd voor eventuele storingen?*

Weet u hoeveel energie dat u per maand verbruikt aan gas en elektriciteit?*

Weet u hoeveel energie dat u per maand verbruikt aan gas en elektriciteit?*

Worden de grootste energieverbruikers apart opgevolgd qua verbruik?*

Worden de grootste energieverbruikers apart opgevolgd qua verbruik?*

Beschikt u over tijdsgestuurde lichtschakelaars voor niet vaak gebruikte ruimtes?*

Beschikt u over tijdsgestuurde lichtschakelaars voor niet vaak gebruikte ruimtes?*

Heeft u qua verwarming reeds de omschakeling gemaakt naar energiezuinige toestellen?*

Heeft u qua verwarming reeds de omschakeling gemaakt naar energiezuinige toestellen?*

Hoeveel % van uw ...*

Hoeveel % van uw ...*

0-25%
26%-50%
51%-75%
76%-100%
elektriciteitsverbruik wordt groen gekocht
elektriciteitsverbruik wordt zelf groen geproduceerd? (alleen zonnepanelen)
elektriciteitsverbruik wordt zelf groen geproduceerd? (biomassa, enz)
warmteverbruik komt van eigen duurzamere productie? (bv biomassa, warmte kracht koppeling)
energiegebruik komt van warmterecuperatie?
verlichting is energiezuinig?

Neemt u nog andere maatregelen om uw energiebehoefte te verminderen?*

Neemt u nog andere maatregelen om uw energiebehoefte te verminderen?*

Op hoeveel locaties is uw bedrijf gebaseerd?*

Op hoeveel locaties is uw bedrijf gebaseerd?*

Voor elk van de locaties, kunt u de volgende informatie verstrekken: Naam van de locatie, totale elektriciteitsverbruik in 2022 (in kWh), totale mazoutverbruik in 2022 (in liters), en totale gasverbruik in 2022 (in kWh)?
Bijvoorbeeld:

Locatie 1: Spy, 200.000 kWh, 8.000L, 50.000 kWh (gas)
Locatie 2: Antwerpen, 250.000 kWh, 7.000L, 55.000 kWh (gas)
...*

Voor elk van de locaties, kunt u de volgende informatie verstrekken: Naam van de locatie, totale elektriciteitsverbruik in 2022 (in kWh), totale mazoutverbruik in 2022 (in liters), en totale gasverbruik in 2022 (in kWh)?
Bijvoorbeeld:

Locatie 1: Spy, 200.000 kWh, 8.000L, 50.000 kWh (gas)
Locatie 2: Antwerpen, 250.000 kWh, 7.000L, 55.000 kWh (gas)
...*

Is bovenstaande energieverbruik enkel voor diervoederproductie? Indien niet, voor welke andere activiteit?*

Is bovenstaande energieverbruik enkel voor diervoederproductie? Indien niet, voor welke andere activiteit?*

Transport
5

Bent u al begonnen met het verduurzamen van uw mobiliteit voor*

Bent u al begonnen met het verduurzamen van uw mobiliteit voor*

Ja
Neen
Gedeeltelijk
transport van goederen waarvoor u verantwoordelijk bent
werknemers

Hoeveel % van uw wagenpark is elektrisch?*

Hoeveel % van uw wagenpark is elektrisch?*

Neemt u maatregelen om het transport (totaal gereden km) te beperken?*

Neemt u maatregelen om het transport (totaal gereden km) te beperken?*

Welk percentage van uw leveringen gebeurt over zee?*

Welk percentage van uw leveringen gebeurt over zee?*

Hoeveel % van uw grondstoffen komt uit Europa?*

Hoeveel % van uw grondstoffen komt uit Europa?*

AFVAL EN VERPAKKING
3

Welk percentage van uw producten is verpakt?*

Welk percentage van uw producten is verpakt?*

Hoeveel % van uw verpakkingen ...*

Hoeveel % van uw verpakkingen ...*

0-25%
26%-50%
51%-75%
76%-100%
bestaat uit gerecycleerd materiaal ?
zijn recycleerbaar ?

Neemt u maatregelen om de hoeveelheid voedselafval te beperken?*

Neemt u maatregelen om de hoeveelheid voedselafval te beperken?*

SOCIAAL
3

Meet u regelmatig de tevredenheid & het engagement van uw werknemers ?*

Meet u regelmatig de tevredenheid & het engagement van uw werknemers ?*

Neemt uw bedrijf deel aan openbare activiteiten of organiseert het regelmatig rondleidingen om de afstand tussen de consument en de diervoedersector te verkleinen?*

Neemt uw bedrijf deel aan openbare activiteiten of organiseert het regelmatig rondleidingen om de afstand tussen de consument en de diervoedersector te verkleinen?*

Is uw bedrijf actief op sociale media om de afstand tussen de consument en de diervoedersector te verkleinen*

Is uw bedrijf actief op sociale media om de afstand tussen de consument en de diervoedersector te verkleinen*

Contactinformatie
Om u de resultaten mede te delen.
7

Voornaam*

Voornaam*

Achternaam*

Achternaam*

Telefoonnummer

Telefoonnummer

E-mail*

E-mail*

Naam onderneming / organisatie*

Naam onderneming / organisatie*

Provincie*

Provincie*

Ik ga akkoord dat Helexia contact met mij opneemt om mijn resultaten te ontvangen en met de algemene en privacy voorwaarden.*

Ik ga akkoord dat Helexia contact met mij opneemt om mijn resultaten te ontvangen en met de algemene en privacy voorwaarden.*

En général
Si vous ne savez pas, choisissez "non" ou "0-25%"
5

Votre entreprise a-t-elle cartographié les aspects les plus importants de la durabilité (matrice de matérialité) ?*

Votre entreprise a-t-elle cartographié les aspects les plus importants de la durabilité (matrice de matérialité) ?*

Des objectifs/plans d'action concrets visant à améliorer la durabilité sont-ils définis pour tous ces aspects ?*

Des objectifs/plans d'action concrets visant à améliorer la durabilité sont-ils définis pour tous ces aspects ?*

Les objectifs de durabilité sont-ils communiqués en interne à tous les employés ?*

Les objectifs de durabilité sont-ils communiqués en interne à tous les employés ?*

Les objectifs/résultats en matière de durabilité sont-ils régulièrement communiqués à l'extérieur (au moins une fois par an) ?*

Les objectifs/résultats en matière de durabilité sont-ils régulièrement communiqués à l'extérieur (au moins une fois par an) ?*

Employez-vous un responsable de l'énergie ou de la durabilité au sein de votre équipe ?*

Employez-vous un responsable de l'énergie ou de la durabilité au sein de votre équipe ?*

Énergie
19

Disposez-vous d'un système de gestion de l'énergie dans votre entreprise ?*

Disposez-vous d'un système de gestion de l'énergie dans votre entreprise ?*

Avez-vous un plan de transition énergétique ... ?*

Avez-vous un plan de transition énergétique ... ?*

Oui
Non
Partiellement
à court terme (mise en œuvre dans un délai d'un an) ?
à moyen terme (mise en œuvre dans un délai de 1 à 5 ans) ?
à long terme (mise en œuvre sur 5 ans) ?

Ce plan de transition énergétique fait-il partie du plan stratégique de votre entreprise ?*

Ce plan de transition énergétique fait-il partie du plan stratégique de votre entreprise ?*

Le plan de l'UE vise à réduire les émissions de CO2 des entreprises de 55 % d'ici 2030 (par rapport à 1990).*

Le plan de l'UE vise à réduire les émissions de CO2 des entreprises de 55 % d'ici 2030 (par rapport à 1990).*

0-25%
26%-50%
51-75%
76-100%
De quel pourcentage avez-vous réduit vos émissions de CO2 jusqu'à présent ?
De quel pourcentage prévoyez-vous de réduire vos émissions de CO2 d'ici à 2030 ?

Organisez-vous une réunion au moins une fois par an pour optimiser votre consommation d'énergie (amélioration continue) ?*

Organisez-vous une réunion au moins une fois par an pour optimiser votre consommation d'énergie (amélioration continue) ?*

Connaissez-vous ...*

Connaissez-vous ...*

Oui
Non
Partiellement
l'empreinte carbone de votre entreprise ?
l'empreinte carbone des produits que vous commercialisez ?

L'empreinte carbone inclut-elle également les émissions des matières premières utilisées (dites "scope 3") ?*

L'empreinte carbone inclut-elle également les émissions des matières premières utilisées (dites "scope 3") ?*

Savez-vous ce qui est attendu ou exigé de vous en termes d'empreinte écologique/de développement durable par vos ...*

Savez-vous ce qui est attendu ou exigé de vous en termes d'empreinte écologique/de développement durable par vos ...*

Oui
Non
Partiellement
Fournisseurs
Clients
Banques

Avez-vous ...*

Avez-vous ...*

Oui
Non
Récemment fait l'objet d'un audit énergétique
Été soumis à une obligation de réaliser cet audit
Row 3

Connaissez-vous la consommation d'énergie de votre entreprise en temps réel et êtes-vous alerté en cas de dysfonctionnement ?*

Connaissez-vous la consommation d'énergie de votre entreprise en temps réel et êtes-vous alerté en cas de dysfonctionnement ?*

Savez-vous combien d'énergie vous consommez par mois en gaz et en électricité ?*

Savez-vous combien d'énergie vous consommez par mois en gaz et en électricité ?*

Les plus grosses sources de consommation d'énergie sont-elles suivies séparément en termes de consommation ?*

Les plus grosses sources de consommation d'énergie sont-elles suivies séparément en termes de consommation ?*

Avez-vous des interrupteurs à minuterie pour les pièces qui ne sont pas souvent utilisées ?*

Avez-vous des interrupteurs à minuterie pour les pièces qui ne sont pas souvent utilisées ?*

Avez-vous déjà opté pour des appareils de chauffage à faible consommation d'énergie ?*

Avez-vous déjà opté pour des appareils de chauffage à faible consommation d'énergie ?*

Quel pourcentage de votre ...*

Quel pourcentage de votre ...*

0-25%
26%-50%
51%-75%
76%-100%
consommation d'électricité est achetée verte
consommation d'électricité est autoproduite verte ? (panneaux solaires uniquement)
consommation d'électricité est autoproduite verte ? (biomasse, etc.)
consommation de chaleur provient de votre propre production plus durable (par ex. biomasse, cogénération) ?
consommation d'énergie provient de la récupération de chaleur ?
éclairage est efficace sur le plan énergétique ?

Prenez-vous d'autres mesures pour réduire vos besoins en énergie ?*

Prenez-vous d'autres mesures pour réduire vos besoins en énergie ?*

Sur combien de sites votre entreprise est-elle implantée ?*

Sur combien de sites votre entreprise est-elle implantée ?*

Pour chacun des sites, veuillez fournir les informations suivantes : Nom du site, consommation totale d'électricité en 2022 (en kWh), consommation totale de mazout en 2022 (en litres) et consommation totale de gaz en 2022 (en kWh) ?
Exemple :

Site 1 : Spy, 200.000 kWh, 8.000L, 50.000 kWh (gaz)
Site 2 : Anvers, 250 000 kWh, 7 000L, 55 000 kWh (gaz)
...*

Pour chacun des sites, veuillez fournir les informations suivantes : Nom du site, consommation totale d'électricité en 2022 (en kWh), consommation totale de mazout en 2022 (en litres) et consommation totale de gaz en 2022 (en kWh) ?
Exemple :

Site 1 : Spy, 200.000 kWh, 8.000L, 50.000 kWh (gaz)
Site 2 : Anvers, 250 000 kWh, 7 000L, 55 000 kWh (gaz)
...*

Votre consommation d'énergie est-elle uniquement destinée à la production d'aliments pour animaux ? Si ce n'est pas le cas, pour quelle autre activité ?

Votre consommation d'énergie est-elle uniquement destinée à la production d'aliments pour animaux ? Si ce n'est pas le cas, pour quelle autre activité ?

Transport
5

Avez-vous déjà commencé à rendre plus écologique votre mobilité ...*

Avez-vous déjà commencé à rendre plus écologique votre mobilité ...*

Oui
Non
Partiellement
dans le cadre du transport de marchandises dont vous êtes responsable ?
du personnel ?

Quel pourcentage de votre flotte est électrique ?*

Quel pourcentage de votre flotte est électrique ?*

Prenez-vous des mesures pour limiter le transport (total des km parcourus) ?*

Prenez-vous des mesures pour limiter le transport (total des km parcourus) ?*

Quel est le pourcentage de vos livraisons effectuées par voie maritime ?*

Quel est le pourcentage de vos livraisons effectuées par voie maritime ?*

Quel pourcentage de vos matières premières provient d'Europe ?*

Quel pourcentage de vos matières premières provient d'Europe ?*

DÉCHETS ET EMBALLAGES
3

Quel est le pourcentage de vos produits qui sont emballés ?*

Quel est le pourcentage de vos produits qui sont emballés ?*

Quel est le pourcentage de vos emballages ...*

Quel est le pourcentage de vos emballages ...*

0-25%
26%-50%
51%-75%
76%-100%
est constitué de matériaux recyclés ?
est recyclable

Prenez-vous des mesures pour réduire les déchets alimentaires ?*

Prenez-vous des mesures pour réduire les déchets alimentaires ?*

SOCIAL
3

Mesurez-vous régulièrement la satisfaction et l'engagement des employés ?*

Mesurez-vous régulièrement la satisfaction et l'engagement des employés ?*

Votre entreprise participe-t-elle à des activités publiques ou organise-t-elle régulièrement des visites guidées afin de réduire la distance entre le consommateur et le transformateur de viande (par exemple, journée portes ouvertes de l'entreprise, journées familiales, journées de quartier, etc.)*

Votre entreprise participe-t-elle à des activités publiques ou organise-t-elle régulièrement des visites guidées afin de réduire la distance entre le consommateur et le transformateur de viande (par exemple, journée portes ouvertes de l'entreprise, journées familiales, journées de quartier, etc.)*

Votre entreprise est-elle active sur les médias sociaux pour réduire la distance entre le consommateur et le transformateur de viande ?*

Votre entreprise est-elle active sur les médias sociaux pour réduire la distance entre le consommateur et le transformateur de viande ?*

Contact
Pour vous informer des résultats.
7

Prénom*

Prénom*

Nom*

Nom*

Numéro de téléphone

Numéro de téléphone

Email*

Email*

Nom de la société / organisation*

Nom de la société / organisation*

Province*

Province*

J'accepte que Helexia me contacte pour recevoir mes résultats et j'accepte les conditions générales et de confidentialité.*

J'accepte que Helexia me contacte pour recevoir mes résultats et j'accepte les conditions générales et de confidentialité.*