Versnelling van de energietransitie – het Helexia-BFA partnerschap

Helexia werkt samen met de Belgian Feed Association om de diervoederindustrie in België te transformeren, met de nadruk op duurzaamheid en energie-efficiëntie. Dankzij door VLAIO erkende oplossingen streeft dit partnerschap naar het bereiken van koolstofneutraliteit tegen 2050, terwijl het subsidiekansen biedt voor bedrijven die betrokken zijn bij deze transitie.

Als onderdeel van onze voortdurende inzet voor duurzaamheid en energie-efficiëntie, is Helexia trots op het officiële partnerschap met Belgian Feed Association (BFA). Deze samenwerking richt zich op het begeleiden van de Belgische diervoedersector naar het verwezenlijken van het Europese klimaatdoel van koolstofneutraliteit tegen 2050.

Het benadrukt onze vastberadenheid om de ecologische voetafdruk van de sector te minimaliseren terwijl we energiebesparingen optimaliseren. Onze gezamenlijke missie is dan ook om een duurzamere transitie te bevorderen, gericht op energie-efficiëntie en het verkleinen van de ecologische voetafdruk.

Bemoedigende resultaten van onze Green Survey

Na ons succesvolle samenwerkingsverband met de sectorfederatie FENAVIAN, werd het model gedupliceerd voor BFA. We creëerden een sectorspecifieke enquête met een zeer representatieve steekproef: de deelnemende bedrijven vertegenwoordigen namelijk zo’n 76% van de nationale diervoederproductie. De gemiddelde duurzaamheidsscore is 47%, met resultaten tussen 21% voor de laagste score tot 74% voor het meest duurzame bedrijf.

De bevindingen van deze enquête werden gepresenteerd tijdens een webinar voor BFA-leden. Hierbij kwamen ook essentiële onderwerpen aan bod, zoals wetgeving, regelgevingsverplichtingen en subsidiemogelijkheden. Een overzicht van de belangrijkste conclusies:

  • Het verband tussen duurzaamheid en bedrijfsgrootte

Hoe groter het bedrijf, hoe beter de duurzaamheidsscore, maar er zijn uitzonderingen. We vinden namelijk grote bedrijven met een slechte score of kleine bedrijven met een goede score.

  • Het belang van een verantwoordelijke/manager voor energie

Een belangrijke conclusie was dat 78% van de bedrijven met een verantwoordelijke voor energie en duurzaamheid een score van ten minste 49% behaalde. Dit onderstreept het belang van een gespecialiseerd management.

  • Het gebruik van hernieuwbare energie:

Ondanks een groeiend bewustzijn, dekt slechts 16% van de bedrijven ten minste een kwart van hun energieverbruik met zonnepanelen. Slechts 8% dekt ten minste een kwart van hun energieverbruik met biomassa, en 11% met warmterecuperatie.

  • De beweging naar duurzame mobiliteit

Een positief aspect is dat 26% van de bedrijven maatregelen heeft genomen voor een duurzamer goederentransport, wat wijst op een beweging naar een meer ecologische benadering van logistiek.

De resultaten van ons duurzaamheidsonderzoek benadrukken niet alleen de uitdagingen, maar ook de kansen die een goed energiebeheer en strategische planning kunnen opleveren.

Ondersteuning voor wetgeving en subsidies

Belangrijke wettelijke kaders zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) en het GHG Protocol zijn van toepassing. Deze regelgevingen zijn ontworpen om transparantie te versterken en duurzame praktijken te bevorderen door bedrijven te verplichten uitvoerig te rapporteren over hun milieueffect, inclusief hun koolstofvoetafdruk.

Daarnaast moeten bedrijven en niet-residentiële gebouwen in Vlaanderen voldoen aan de verplichting om energie-efficiëntie te stimuleren, met als uiteindelijk doel koolstofneutraliteit te bereiken tegen 2050. Voor bedrijven is het cruciaal om conforme energieplannen te ontwikkelen. Het uitvoeren van gedetailleerde energieaudits en energiebalansen kunnen hierbij helpen. Wat niet-residentiële gebouwen betreft, zijn gerichte renovaties vereist vanaf januari 2022. Het verkrijgen van een EPC-label is verplicht bij elke vastgoedtransactie.

Het is belangrijk om te benadrukken dat verschillende van onze oplossingen erkend zijn door VLAIO, en recht geven op subsidies via de KMO-portefeuille. Onze subsidiabele oplossingen zijn o.m. carbon ID, de niet-verplichte energieaudit, technische oplossingsstudies (zonnecentrale studie, geothermie, LED, etc.), de strategie voor duurzame mobiliteit en het strategische energieplan.

Het partnerschap tussen Helexia en BFA vormt een significante stap voorwaarts naar een duurzamere diervoederindustrie in België. Door BFA-leden te ondersteunen bij de implementatie van deze normen, vergemakkelijkt Helexia de naleving van de regelgeving en bevordert ze de evolutie naar een hogere energie-efficiëntie en een versterkte reputatie, waardoor de diervoederindustrie duurzamer en competitiever wordt.

Bij Helexia blijven we onze klanten dan ook ondersteunen bij hun transitie naar groenere oplossingen, terwijl we de subsidiekansen maximaliseren om de financiële lasten te verlichten. Laten we samen vooruitgaan naar een duurzamere toekomst.